(pre)vzgoja samo-zavedanja: delavnica za krepitev osebne moči, ii. del

Kotizacije

28,00 €

Polna kotizacija

0,00 €

Kotizacija - član

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI00 02122020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 20

datum
2.12.2020
ura
16:30 - 19:30
 
 

Delavnica (PRE)VZGOJA SAMO-ZAVEDANJA II. del je nadaljevanje programa za krepitev občutka osebne moči, usmerjena v prepoznavanje pričakovanj do sebe ter ozaveščanje (za kasnejše odučevanje) negativnih in sebi neprijaznih vedenjskih vzorcev in prepričanj v razsežnostih vsakdanjega življenja, obarvanega z izzivi na področju zasebnega, družabnega in profesionalnega.

Vsebina

Delavnica (PRE)VZGOJA SAMO-ZAVEDANJA II. del je nadaljevanje programa za krepitev občutka osebne moči, usmerjena v prepoznavanje pričakovanj do sebe ter ozaveščanje (za kasnejše odučevanje) negativnih in sebi neprijaznih vedenjskih vzorcev in prepričanj v razsežnostih vsakdanjega življenja, obarvanega z izzivi na področju zasebnega, družabnega in profesionalnega.
V nadaljevalnem delu delavnice za krepitev osebne moči bomo utrjevali orodja za samoregulacijo, spretnosti za reševanje problemov, razumevanje pomena in namena in pozitivno naravnanost.
Osvetlili bomo koncepte kot so prodornost, pozitivno razmišljanje, konstruktivno sporazumevanje, sprejemanje refleksij, hobiji in podobni. Naučili se bomo novih dihalnih vaj in ponovili tiste iz prvega dela.
Ozavestili in ubesedili bomo, kaj koga prevzame in izpolni, kaj rad(a) počne, kaj koga nasmeji, za kaj je kdo hvaležen. Za krepitev žilavosti bomo razpravljali o opuščanju perfekcionizma, ki ga profesionalci pogosto zamenjajo za vestnost (ta vključuje ustrezna in oprijemljiva pričakovanja, medtem ko je perfekcionizem usmerjen k previsokim pričakovanjem in nedosegljivim ciljem), primerjanje z drugimi (najboljše primerjave, ki jih lahko naredimo, so s seboj) in nenehno iskanje boljšega, tudi v stanju zadovoljstva, doseženih ciljev, kar onemogoča čuječnost, zavedanje tega trenutka in hvaležnost.
Predstavljene vaje bodo v pomoč pri dolgoročnem vzdrževanju samozavedanja brez prevlade vzorcev, ki ljudi spravljajo v stisko. Ob zaključku pričakujemo (pre)oblikovanje koncepta osebne moči, kar lahko varovalno deluje pred izgorevanjem - še zlasti, če izhaja iz jasne identitete v različnih socialnih vlogah. Povečala naj bi se tudi občutljivost za lastne želje in potrebe in zmožnost ubesedenja lastnih meja ter pozitivna naravnanost do sebe.
Udeležba na I. delu ni nujni pogoj za udeležbo na II. delu delavnice za krepitev osebne moči!
Prof. dr. Polona Selič je po duši opazovalka, sicer pa visokošolska učiteljica in znanstvena svetnica, ki te dni mentorira dva in tri polovice doktoratov, koordinira raziskovalni projekt, piše (tudi) znanstvena besedila, vodi nekaj skupin in se nenehno uči konstruktivnih odnosov. Po poklicu je psihologinja in se uri v potrpežljivosti.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika