(pre)vzgoja samo-zavedanja: delavnica za krepitev osebne moči

Kotizacije

0,00 €

Kotizacija - član

28,00 €

Polna kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI00 12112020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 20

datum
12.11.2020
ura
16:30 - 19:30

Delavnica (PRE)VZGOJA SAMO-ZAVEDANJA bo spodbudila udeležence, da se zavejo svoje osebne moči ter odkrijejo/ubesedijo lastna pričakovanja v zvezi z iskanjem ravnotežja med zasebnim, družabnim in profesionalnim.

Vsebina

Udeleženci bodo izvedeli, kako je mogoče po vsaki krizi (z)rasti - se okrepiti, pridobiti znanje, napredovati, se izuriti, pogledati na situacijo iz drugih/novih perspektiv; opredeliti problem, ga temeljito analizirati in se odločiti o rešitvi. Poleg pomena pozitivne samopodobe in spretnosti za reševanje problemov se bomo dotaknili pomena samoregulacije in prilagodljivosti, razumevanja pomena in namena in pozitivne naravnanosti ter sprejetosti s strani drugih.
Med temeljnimi vsebinami pozitivne psihologije bo delo v skupini osvetlilo koncept sreče - pozitivnih čustev, sodelovanja, predanosti, angažiranja, navezanosti in povezanosti odnosov, pomenov, smisla, namenov in dosežkov. Predstavljene vaje bodo v pomoč pri dolgoročnem vzdrževanju samozavedanja brez prevlade vzorcev, ki ljudi spravljajo v stisko. Za to je potrebno spoznavanje lastnih moči in vrednot, oblikovanje vizij in življenjskih motivov, sprejemanje in načrtovanje realnih odločitev, prepoznavanje potencialnih ovir ter razmišljanje o uspehu in neuspehu. Posebna pozornost bo namenjena vlogi čustev v medosebnih odnosih.

Z delavnico bomo dosegli, da se bodo udeleženci zavedeli strategij oblikovanja in doseganja ciljev ter spoprijemanja s stresom, njihove konstruktivnosti in funkcionalnosti, da bodo spoznali nove možnosti ter ubesedili lastne izkušnje.
Ob zaključku pričakujemo spremembo občutljivosti za pričakovanja in za delovanje drugih ter (pre)oblikovanje koncepta osebne moči, kar lahko varovalno deluje pred izgorevanjem - še zlasti, če izhaja iz jasne identitete v različnih socialnih vlogah. Povečala naj bi se tudi občutljivost za občutenje pričakovanj drugih, izboljšalo sporazumevanje ter odpravili morebitni šumi v komunikacijskem polju posameznika.

Programski odbor

Prof. dr. Polona Selič je po duši opazovalka, sicer pa visokošolska učiteljica in znanstvena svetnica, ki te dni mentorira dva in tri polovice doktoratov, koordinira raziskovalni projekt, piše (tudi) znanstvena besedila, vodi nekaj skupin in se nenehno uči konstruktivnih odnosov. Po poklicu je psihologinja in se uri v potrpežljivosti.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika