6. kongres in 31. strokovni sestanek združenja internistov slovenije

180,00 €

Kotizacija

Kotizacija je do 1. septembra 2019 180€ + DDV, po 1. septembru 2019 je kotizacija 200€ + DDV.||

MODRA DVORANA - DOMUS MEDICA LJUBLJANA

Kreditne točke: 12

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Gastroenterologija, Hematologija, Intenzivna medicina, Interna medicina, Nefrologija, Pnevmologija, Revmatologija, Kardiologija in vaskularna medicina

datum
27. - 28.9.2019

Prijavnica je na spletni strani http://www.zis-szd.si in jo pošljite na naslov:
Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika