7. artrosov strokovni simpozij

POGOSTA STANJA V ORTOPEDIJI

0,00 €

Kotizacija

Lokacija: LJUBLJANA, TEHNOLOŠKI PARK 19

LJUBLJANA, TEHNOLOŠKI PARK 19, STAVBA B

Kreditne točke: 4

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Fizikalna in rehabilitacijska medicina, Ortopedska kirurgija, Radiologija, Splošna kirurgija, Travmatologija

Število udeležencev je omejeno na: 140

Datum
8.10.2022

Simpozij je namenjen zdravnikom družinske medicine. Priznani specialisti različnih strok bodo predstavili najnovejša dognanja na svojem ožjem specialističnem področju, ki bodo udeležencem v pomoč pri vsakodnevnih odločitvah.

Vsak udeleženec prejme publikacijo s prispevki predavateljev.

Vabljeni.

OBVESTILO
Zdravniška zbornica Slovenije v primeru strokovnih vsebin, ki jih organizirajo zunanji ponudniki (organizatorji), na spletni strani www.domusmedica.si nudi le platformo za objavo teh strokovnih vsebin. Za točnost podatkov o strokovnih vsebinah, ki so objavljene na tej platformi, je odgovoren organizator posamezne strokovne vsebine. Zbornica ne odgovarja za morebitne spremembe pri najavah strokovnih vsebin ter ne jamči za njihovo izvedbo in zanjo ne prevzema nobene odgovornosti. Prav tako zbornica ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli dejanje ali opustitev organizatorja ali katerekoli tretje osebe.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika