Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij?

60,00 €

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201 5025 8761 480, sklic na številko: 00 0101-17102018.

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA, DUNAJSKA CESTA 162, v prostoru: Modra dvorana

Kreditne točke: 5,5

Tip vsebine: STROKOVNA

Število udeležencev je omejeno na: 60

datum
17.10.2018
ura
8:45 - 16:00

Prijave

Medicinske sestre: na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si  oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/. 

Vsebina

Posvet z naslovom Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij?, skupno organizirata obe stanovski organizaciji, ki se pridružujeta vsem dosedanjim prizadevanjem za spodbujanje in vzdrževanje visoke precepljenosti ciljne populacije v državi: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije.  

Z omenjenim posvetom želimo združiti obe poklicni skupini, medicinske sestre in zdravnike na področju preprečevanja nalezljivih bolezni, katerega ključni pomen je vzdrževanje visoke precepljenosti, ki še zagotavlja splošno varnost.

Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred nekaterimi nalezljivimi boleznimi. Ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge. Upadanje precepljenosti pod 95 odstotkov na nekaterih geografskih področjih v naši državi je že v letu 2017 narekovalo nekatere sistemske in posamezne aktivnosti strokovne javnosti.

Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev, zato želimo z vsebinami posveta orisati učinkovitost cepljenja z različnih zornih kotov, predstaviti prave komunikacijske poti do ciljne populacije, s katerimi bomo preprečili neznanje in strah, povezan s cepljenjem ter poudariti pomen lastnega zgleda zdravstvenih strokovnjakov.

 

 

Program

 

 

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika