Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij?

60,00 €

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201 5025 8761 480, sklic na številko: 00 0101-05042018

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 5,5

Tip vsebine: STROKOVNA

Število udeležencev je omejeno na: 60

datum
17.10.2018
ura
8:45 - 16:00

Prijave

Medicinske sestre: na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si  oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/. 

Vsebina

Posvet z naslovom Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij?, skupno organizirata obe stanovski organizaciji, ki se pridružujeta vsem dosedanjim prizadevanjem za spodbujanje in vzdrževanje visoke precepljenosti ciljne populacije v državi: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije.  

Z omenjenim posvetom želimo združiti obe poklicni skupini, medicinske sestre in zdravnike na področju preprečevanja nalezljivih bolezni, katerega ključni pomen je vzdrževanje visoke precepljenosti, ki še zagotavlja splošno varnost.

Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred nekaterimi nalezljivimi boleznimi. Ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge. Upadanje precepljenosti pod 95 odstotkov na nekaterih geografskih področjih v naši državi je že v letu 2017 narekovalo nekatere sistemske in posamezne aktivnosti strokovne javnosti.

Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev, zato želimo z vsebinami posveta orisati učinkovitost cepljenja z različnih zornih kotov, predstaviti prave komunikacijske poti do ciljne populacije, s katerimi bomo preprečili neznanje in strah, povezan s cepljenjem ter poudariti pomen lastnega zgleda zdravstvenih strokovnjakov.

 

 

Program

08.00 – 08.45 Registracija udeležencev

08.45 – 09.00  Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

pozdrav gostiteljice, predsednice Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenke Čebašek Travnik 

nagovor predsednice Zbornice – Zveze, Monike Ažman

 

 1. sklop: moderator Majda Oštir 

09.00 – 09.30   Predstavitev nalezljivih otroških bolezni, vključenih v obvezno cepljenje 

(30 min)            doc .dr. Marko Pokorn, dr. med

09.30 – 09.50   Cepljenje v Sloveniji

(20 min)            dr. Marta Grgič Vitek, dr. med., spec.

09.50 - 10.10    Začasne in trajne kontraindikacije za cepljenje

(20 min)             doc. dr. Nataša Toplak, dr. med.

10.10 – 10.30    Neželeni učinki po cepljenju

(20 min)             dr. Veronika Učakar, dr. med., spec.

10.30 – 10.40   Razprava

(10 min)

 

10.40 – 11.00     Odmor

 

 2.sklop: moderator Majda Šmit

11.00 – 11.20     Pravilno izvedeno cepljenje

(20 min)               Romana Zupan, dipl. m. s.

11.20 – 11.40     Cepljenje proti gripi

(20 min)              dr. Nena Kopčaver Guček, dr. med., spec.

11.40 – 12.00     Primer dobre prakse: vpliv informiranosti staršev na odločitev za                                    

(20 min)               cepljenje proti HPV,   Ksenija Noč, dipl. m. s.

12.00 – 12.20     Moj otrok ni bil cepljen in je zbolel – pričevanje starša

(20 min)             Urban Praprotnik

12.20 – 12.30     Razprava

 

12.30 – 13.30      Odmor za kosilo

 

 3.sklop: moderator Veronika Jagodic Bašič

13.30 – 14.15   Komunikacija s starši

(45 min)             Manja Rančigaj, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije  

14.15 – 14.35    Pomen dobre precepljenosti prebivalcev

(20 min)              asist. Zoran Simonović, dr. med., spec.

14.35 – 14.45     Razprava

 

14.45 – 15.00       Odmor

 

15.00 – 16.00   Okrogla miza: Kaj lahko storimo za dvig precepljenosti - moderator Majda Oštir

Sodelujejo: Denis Baš, Romana Zupan, Zoran Simonović,  Monika Ažman, Zdenka Čebašek Travnik

 

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika