Delavnica pogajanje: argument moči ali moč argumenta

0,00 €

Kotizacija

 

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 4

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Število udeležencev je omejeno na: 20

datum
7.8.2019

Pogajanja povezujemo s poslovnim svetom, pa ni tako. Vsaka komunikacija, kjer nimamo enakega mnenja s sogovornikom, je pogajanje. Pogajanje je vplivanje/prepričevanje sogovornika, da spremeni svoje mnenje, kar pomeni, da mi zmagamo.

 

Vsebina

Verjamem, da se boljše počutimo po pogovoru v katerem »zmagamo«. Vendar s tem »dobimo bitko in verjetno izgubimo vojno«. Medsebojni odnosi, ki trajajo, potrebujejo ravnovesje med dobim-zgubim, kar pomeni, da je večkrat boljša pogajalska taktika zmagam-zmagaš kot zmagam-zgubiš.

Verjetno se bo marsikdo strinjal z mano, v praksi je pa to velik izziv, ker je za zmagam-zmagaš potreben poseben set veščin, katerih se večina med nami ni naučila.

Na delavnici bomo uporabljali harvardki model pogajanja, ki poda dobro teoretično podlago, da postane dogovarjanje lažje ali pa vsaj bolj logično, ker je treba slediti korakom modela. Ker pa so pogajanja predvsem čustvena, si bomo ogledali vse pogajalske stile in se učili različnih pristopov za različni stil.

 

CILJI DELAVNICE:

  • Prepoznavanje pogajalskih stilov
  • Dogovor s konsenzom in/ali kompromisom
  • Priprava na pogajanja po naučenem modelu
  • Trening pogajanja: win-win situacije in win-lose

Program

TRAJANJE:

Skupaj: 5 predavateljskih ur

 

16.00-17.45

Delavnica

17.45-18.00

Odmor

18.00-20.00

Delavnica

 

Programski odbor

Predavateljica   

METKA KOMAR, univ. dipl. ekon.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika