Delavnica za pripravo strukturiranih intervjujev

0,00 €

Kotizacija

Kotizacije za predstavnike ZZS v izbirnih komisijah ni.

DOMUS MEDICA - JULIJA

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Število udeležencev je omejeno na: 25

datum
12.9.2018
ura
17:00 - 20:00

Delavnica je namenjena predstavnikom ZZS v izbirnih komisijah za odobritev specializacije: koordinatorjem in njihovim namestnikom, članom Sveta za izobraževanje zdravnikov in Komisije za podipl. usposabljanje, članom komisij za specialistične izpite

Vsebina

Nestrukturiran intervju oziroma intervju, ki ga uporabljamo v večini primerov izbirnih postopkov danes, je pogovor v katerem skušamo z le nekaj vprašanji od kandidata izvedeti ključne vsebine. V večini primerov vprašanja niso zastavljena z jasnim ciljem, ampak so namenjena splošni oceni kandidata in njegovi sposobnosti odgovarjati na vprašanja. Kandidat je v tej vrsti intervjuja  ocenjen glede na splošno oceno in posledično je ta metoda subjektivna.

 Strukturiran intervju ali vedenjski intervju je sistematičen. Vsako vprašanje ima cilj izvedeti konkretne sposobnosti kandidata v vnaprej določenih veščinah, ki so ključna za področje zaposlitve. Kandidati morajo odgovoriti na vprašanja, ki so vezana na njihova vedenja v specifičnih okoliščinah, ki jih morajo kandidati podkrepiti s specifičnimi situacijami. Na ta način izpraševalci dobijo poglobljeni uvid v kandidatovo sposobnost in kompetence. Namen strukturiranega intervjuja je preverjanje vedenja (njegov osebni način dela, morebitni  konflikti...).

Program

 Na delavnici bodo udeleženci seznanjeni:

  • s splošnimi navodili za izvajanje strukturiranega intervjuja
  • z vprašanji, ki niso primerna
  • s postopkom izbire treh kompetenc, ki jih bodo ocenjevali
  • z načinom ocenjevanja kompetenc

 Na delavnici bodo udeleženci dobili

  • splošna navodila glede postavljanja vprašanj v strukturiranem intervjuju
  • ·vzorčna vprašanja za intervjuje
  • Preskusili uporabo vzorčnih vprašanj pri igranju vlog

Programski odbor

Predavatelji:

Živa Novak Antolič, dr. med.

Luka Kovač, dr. med.

Gregor Vovko, dipl. univ. psih.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika