Delavnica za zasebne zdravnike in zobozdravnike

0,00 €

Kotizacija

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 2

Tip vsebine: SPLOŠNO

Število udeležencev je omejeno na: 15

datum
20.2.2019
ura
17.00 - 19.00
Delavnica je namenjena zdravnikom in zobozdravnikov, ki že opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost.

Vsebina

Udeleženci se bodo seznanili z glavnimi novostmi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki zadevajo zasebne izvajalce ter z drugimi aktualnimi temami, kot je problematika davčne obravnave ti. odvisnih razmerij pri medsebojnem poslovnem sodelovanju izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Posebno pozornost bomo posvetili vprašanjem zaščite izvajalcev storitev v različnih pravnih postopkih (inšpekcijski, odškodninski, predkazenski postopek, itd.). Koncesionarji bodo prejeli praktične napotke za oblikovanje predlogov za širitev programov zdravstveni storitev v splošnem dogovoru.                         

Program

16.4517.00

Prijava udeležencev

17.00–17.30

Spremembe dovoljenja za opravljanje (zasebne) zdravstvene dejavnosti po noveli ZZDej.

Obvezne uskladitve obstoječih koncesijskih razmerij v skladu z ZZDej.Peter Renčel, univ.dipl.prav.

17.3017.50

Oblikovanje predloga za širitev programov zdravstvenih storitev v vsakokratnem splošnem dogovoru.

Nika Sokolič, univ.dipl.ekon.

17.50–18.10

Obdavčitev različnih oblik dela zdravnikov.

mag. Nevenka Novak Zalar, univ.dipl.ekon.

18.10–18.40

Sklenitev ustreznega zavarovanja poklicne odgovornosti in nasveti, kako ravnati po prejemu odškodninskega zahtevka.

Zaščita pravnega položaja zdravnika v predkazenskem postopku in varstvo njegovih pravic v inšpekcijskih postopkih.

Posebna ureditev nadzorov ZZZS-ja in zaščita pred terjatvami iz naslova pavšalnih pogodbnih kazni ZZZS-ja

Peter Renčel, univ.dipl.prav.

18.40–19.00

Poslovno sodelovanje med zasebnimi zdravniki in problematika odvisnih razmerij po Zakonu o dohodnini.

Darko Končan, univ. dipl. ekon., Nejc Končan Verstovšek, univ. dipl. prav.,

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika