Delavnica za zasebne zdravnike in zobozdravnike

0,00 €

Kotizacija

Za člane ZZS kotizacij​e ​ni, za ostale 55€. (z DDV)  

Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 17042019.

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 2

Tip vsebine: SPLOŠNO

Število udeležencev je omejeno na: 15

datum
17.4.2019
ura
16:00 - 18:00
Delavnica je namenjena zdravnikom in zobozdravnikov, ki že opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost.

Vsebina

Udeleženci se bodo seznanili z glavnimi novostmi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki zadevajo zasebne izvajalce ter z drugimi aktualnimi temami, kot je problematika davčne obravnave ti. odvisnih razmerij pri medsebojnem poslovnem sodelovanju izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Posebno pozornost bomo posvetili vprašanjem zaščite izvajalcev storitev v različnih pravnih postopkih (inšpekcijski, odškodninski, predkazenski postopek, itd.). Koncesionarji bodo prejeli praktične napotke za oblikovanje predlogov za širitev programov zdravstveni storitev v splošnem dogovoru.         

Program

15.45–16.00

Prijava udeležencev

16.00–16.30

Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje (zasebne) zobozdravstvene dejavnosti.
Opravljanje konkurenčne dejavnosti zdravnikov, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih.
Oblikovanje pobude ( skladno z ZJZP in ZZDej) za podelitev koncesije.
Peter Renčel, univ. dipl. prav.

16.30–16.50

Oblikovanje predloga za širitev programov zdravstvenih storitev v vsakokratnem splošnem dogovoru.

Nika Sokolič, univ. dipl. ekon.

16.50–17.10

Poslovno sodelovanje med zasebnimi zdravniki in problematika odvisnih razmerij po Zakonu o dohodnini.

Darko Končan, univ. dipl. ekon., Nejc Končan Verstovšek, univ. dipl. prav.,

17.10 – 17.40

Odmor

17.40 – 18.00

Obdavčitev različnih oblik dela zdravnikov.

mag. Nevenka Novak Zalar, univ. dipl. ekon.

18.00–18.30

Sklenitev ustreznega zavarovanja poklicne odgovornosti in nasveti, kako ravnati po prejemu odškodninskega zahtevka.

Zaščita pravnega položaja zdravnika v predkazenskem postopku in varstvo njegovih pravic v inšpekcijskih postopkih.

Peter Renčel, univ. dipl. prav.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika