Delavnica za zdravnike in zobozdravnike, ki nameravajo pričeti opravljati zasebno zdravstveno dejavnost (kot zasebniki ali popoldanski s.p.-ji

0,00 €

Kotizacija

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 2

Tip vsebine: SPLOŠNO

Število udeležencev je omejeno na: 15

datum
12.2.2019
ura
17:00 - 19:00
Delavnica je namenjena zdravnikom in zobozdravnikov, ki razmišljajo o pričetku opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti.

Vsebina

Udeleženci se bodo seznanili s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati za pridobitev dovoljenja Ministrstva za zdravje za opravljanje (zasebne) zdravstvene dejavnosti ter z osnovnimi temami, kot je obdavčitev različnih oblik dela, zavarovanje poklicne odgovornosti, zaščita izvajalcev zdravstvene dejavnosti v različnih pravnih postopkih.

Posvetili se bomo tudi aktualni temi davčne obravnave odvisnih razmerij pri medsebojnem poslovnem sodelovanju izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Udeleženci bodo prejeli praktične napotke za oblikovanje pobud za podelitev koncesije ter predlogov za širitev programov zdravstvene dejavnosti v splošnem dogovoru.

Program

 

16.4517.00

Prijava udeležencev

17.00–17.30

Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje (zasebne) zobozdravstvene dejavnosti.

Opravljanje konkurenčne dejavnosti zdravnikov, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih.

Oblikovanje pobude ( skladno z ZJZP in ZZDej) za podelitev koncesije.Peter Renčel, univ.dipl.prav.

17.3017.50

Oblikovanje predloga za širitev programov zdravstvenih storitev v vsakokratnem splošnem dogovoru.

Nika Sokolič, univ.dipl.ekon.

17.50–18.10

Obdavčitev različnih oblik dela zdravnikov.

mag. Nevenka Novak Zalar, univ.dipl.ekon.

18.10–18.40

Sklenitev ustreznega zavarovanja poklicne odgovornosti in nasveti, kako ravnati po prejemu odškodninskega zahtevka.

Zaščita pravnega položaja zdravnika v predkazenskem postopku in varstvo njegovih pravic v inšpekcijskih postopkih.

Peter Renčel, univ.dipl.prav.

18.40–19.00

Poslovno sodelovanje med zasebnimi zdravniki in problematika odvisnih razmerij po Zakonu o dohodnini.

Darko Končan, univ. dipl. ekon., Nejc Končan Verstovšek, univ. dipl. prav.,

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika