Efo indeks

30,00 €

Kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI12 9100004969700.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije. 

DOMUS MEDICA - RANTOVA DVORANA

Kreditne točke: V postopku

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 20

datum
15.11.2019
ura
14:30-16:30

Vsebina

Delavnica z naslovom EFO indeks vključuje merjenje morfoloških in funkcionalnih znakov nepravilnosti za ovrednotenje obsega zobnih in čeljustnih nepravilnosti ter stopnje težavnosti nepravilnosti (Priloga - učbenik EFO indeks). Udeleženci bodo na 10 študijskih modelih izmerili morfološke znake nepravilnosti in nato po ocenitveni tabeli s številom točk za vsak posamezen znak ovrednotili stevilčno obseg in stopnjo težavnosti nepravilnosti (Priloga - učbenik EFO indeks). V okviru delavnice se bodo seznanili, koko pri kliničnem pregledu ugotavljamo funkcionalne odklone dihanja, požiranja in lege jezika ter jih številčno ovrednotili (Priloga - učbenik EFO indeks). 


Udeleženci prejmejo Učbenik z navodili za uporabo EFO INDEKSA. Za ugotavljanje nepravilnosti funkcije dihanja pa se uporablja detektor dihanja, ki ga lahko po zaključku delavnice naročijo pri Zdravniški Zbornici Slovenije. Navodila za klinično ugotavljanje funkcionalnih odklonov si lahko udeleženci po opravljeni delavnici pridobijo tudi v digitalni obliki (Zgoščenka).

 

Programski odbor

Izvajalci: Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo v sodelovanju s Slovenskim ortodontskim drustvom in Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika