Kakšne barve si? - delavnica komunikacije in sdi

Kotizacije

0,00 €

Kotizacija - član

30,00 €

Polna kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI12 01042020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

ZOOM

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 15

datum
21.10.2020
ura
16.30 - 19.45

 

Vsebina

Učinkovita komunikacija pomeni prenos informacij med deležniki brez izgube podatkov in nepotrebnega časa. Pri tem morata dobro sodelovati tako pošiljatelj kot prejemnik informacij z uporabo tako besedne kot nebesedne komunikacije. 

S poznavanjem, zakaj je pomembna učinkovita komunikacija, kaj sploh to je in kako jo uporabiti v svojem domačem ali delovnem okolju, lahko pomembno prispevamo k razvoju lastnega socialnega življenja, boljšega timskega dela in udejstvovanja lastnih želja. Pri tem, kako dobro komunicirati in preprečevati nepotrebne konflikte, pomaga tudi Strength Deployment Inventory (SDI). SDI je orodje, ki pomaga odkriti lastne moči v odnosih z ljudmi v dveh vrstah okoliščin: kadar vse poteka brez težav in ko smo v konfliktu. Kadar poznamo svoj sistem vrednot, ki nas motivira, in kako je različen od sistema vrednot drugih ljudi, lahko preprečimo veliko konfliktov. Če vzpostavljamo odnose, kjer spoštujemo motivacijski sistem vrednot drugih, povečamo možnost za preprečevanje nastanka konflikta.

Programski odbor

Zavod Medicinski Trenerji

Trenerja: Živa Novak Antolič, Aleks Šuštar

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika