Kako vodimo sebe? - delavnica osebnostnega vodenja

Kotizacije

0,00 €

Kotizacija - član

30,00 €

Polna kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI12 05032020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

DOMUS MEDICA - JULIJA

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 20

datum
5.3.2020
ura
16.30 - 19.45
Ko vidimo besedo vodenje, se običajno pred nami prikaže slika skupine ljudi, med katerimi ima en posameznik vlogo, da koordinira, svetuje, motivira, vodi. Le malokrat pa stopimo korak naprej in pogledamo vsakega posameznika posebej.

Vsebina

Kako vodimo sebe? Dosegamo osebne cilje? Kako si te cilje sploh postavljamo? Imamo višji cilj v našem življenju? Ta delavnica ponuja orodja, s pomočjo katerih si bodo udeleženci lažje odgovorili na zgornja vprašanja. S posebnimi metodami samo-refleksije bodo dobili uvid v zadovoljstvo s specifičnimi področji svojega življenja (kariera, odnosi, prosti čas, življenjski namen). Po analizi se bodo osredotočili na snovanje načrta kako izboljšati določeno področje. Postavljanje ciljev je ključna veščina pri osebnem (in skupinskem) vodenju, saj je pomembno, da so cilji merljivi, uresničljivi, a kljub temu drzni in ambiciozni. Ne nazadnje pa sledijo orodja za uresničevanje teh ciljev: postavljanje prioritet, razporejanje s časom, ohranjanje motivacije in vpeljevanje novih navad.

Programski odbor

Zavod Medicinski Trenerji

Trenerja: Luka Vitez, Vesna Jugovec

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika