Mediacijske veščine in proces reševanja nesporazumov

0,00 €

Kotizacija

Za udeležence, ki niso člani Zdravniške zbornice Slovenija je kotizacija 45€ (z DDV).

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 17092019.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).​​​

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 4

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Število udeležencev je omejeno na: 20

datum
17.9.2019
ura
15:00-19:00

Vsebina

Udeleženci se bodo seznanili z mediacijskimi veščinami in njihovo uporabo v posameznih fazah mediacije, spoznali bodo pomen razumevanja sogovornikovega zornega kota in kako se preko faz mediacije iščejo resnične želje in interesi posameznikov. Delavnica bo nadgrajena z ogledom  videoposnetkov in igrami vlog.

Nosilka delavnice je Simona Repar Bornšek, mediatorka

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika