Ne dopuščajmo nasilja

0,00 €

Kotizacija

Za udeležence, ki niso člani Zdravniške zbornice Slovenija je kotizacija 50€ (z DDV).

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 17012020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

SB IZOLA, SEJNA SOBA KRG

Kreditne točke: 3,5

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 35

datum
17.1.2020
ura
15.00 - 19.30
V svetu se je že pred leti uveljavilo načelo ničelne tolerance do nasilja na delovnem mestu. 

Vsebina

Seveda tu ne gre le za tehnične in druge ukrepe, usmerjene v zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, pač pa predvsem za spremembo miselnosti in pričakovanj samih delavcev. 

Tradicionalno se je na agresivno vedenje bolnikov gledalo kot na redke, izolirane primere ali celo kot na dogodke, posredno sprovocirane s strani zdravstvenih delavcev. Celo nekateri zdravstveni delavci so še nedavno sami menili, da določena stopnja agresivnega vedenja bolnikov pač nekako spada k njihovemu delu. Pa vendar ni tako in imajo tudi zdravstveni delavci vso pravico, enako kot vsi drugi zaposleni, do varnega in ne nazadnje zdravega delovnega okolja. Kako to doseči, pa je včasih neodgovorjeno vprašanje. Le če bomo zdravniki in drugi zdravstveni delavci sami skrbeli za varno delovno okolje, se bo sčasoma kaj premaknilo. V primeru, da na to ne bomo pozorni, pa nihče namesto nas ne more storiti ničesar.

Program

Program je v prilogi.

Programski odbor

Predavatelji (izmenično):

- prim. doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. 

- prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med.

- prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

- prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med.

- izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.

asist. dr. Tanja Tomaževič, dr. dent. med.

mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

- Klemen Markeš, zdr. tehnik

- Vesna Habe, univ. dipl. prav.

- lokalni vodja policijskega okoliša

Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je programu dodelila 5 lic. toč. za pasivne udeležence in 9 lic. toč. za aktivne udeležence.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika