Ne dopuščajmo nasilja

0,00 €

Kotizacija

Za udeležence, ki niso člani Zdravniške zbornice Slovenija je kotizacija 50€ (z DDV).

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 17092020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

DOMUS MEDICA - JULIJA

Kreditne točke: 3,5

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 50

datum
17.9.2020
ura
15.00 - 19.30

V svetu se je že pred leti uveljavilo načelo ničelne tolerance do nasilja na delovnem mestu. 

Vsebina

Seveda tu ne gre le za tehnične in druge ukrepe, usmerjene v zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, pač pa predvsem za spremembo miselnosti in pričakovanj samih delavcev. 

Tradicionalno se je na agresivno vedenje bolnikov gledalo kot na redke, izolirane primere ali celo kot na dogodke, posredno sprovocirane s strani zdravstvenih delavcev. Celo nekateri zdravstveni delavci so še nedavno sami menili, da določena stopnja agresivnega vedenja bolnikov pač nekako spada k njihovemu delu. Pa vendar ni tako in imajo tudi zdravstveni delavci vso pravico, enako kot vsi drugi zaposleni, do varnega in ne nazadnje zdravega delovnega okolja. Kako to doseči, pa je včasih neodgovorjeno vprašanje. Le če bomo zdravniki in drugi zdravstveni delavci sami skrbeli za varno delovno okolje, se bo sčasoma kaj premaknilo. V primeru, da na to ne bomo pozorni, pa nihče namesto nas ne more storiti ničesar.

Program

 

Vsebina

Namen

Predavatelji

15.00 – 15.30

(predavanje)

 

Je nasilje v okolju zdravstva resen izziv?

Pogostnost nasilja v zdravstvenem okolju in primeri dobrih praks

 • definicija nasilja v zdravstvu
 • podatki iz domačih in tujih raziskav
 • ·opredelitev odnosa do nasilja v zdravstvu in kako odnos vpliva na pojavljanje nasilja ter poročanje o nasilju
 • prikaz nekaj učinkovitih pristopov – smernice/priporočila/strokovna izhodišča/algoritmi ukrepanja z njihovo implementacijo

predstavitev problema in seznanitev s stanjem v Sloveniji in svetu

Nena Kopčavar Guček, Mojca Zvezdana Dernovšek, Rok Tavčar, Mercedes Lovrečič, Špela Smrkolj, Dragica Čolič (izmenoma)

15.30 – 16.30

(nteraktivno predavanje s primeri)

Kako prepoznati grozeči izbruh nasilja in kako ga preprečiti? Predstavitev primerov iz prakse

 • prepoznavanje dejavnikov tveganja, ocena varnosti in ukrepanje v okoliščinah, kjer je možnost nasilnega incidenta povečana
 • predstavitev kompetenc policije
 • prijava policiji
 • prikaz filma

 

Dejan Baša oz. lokalni vodja policijskega okoliša

16.30 – 17.00

 

odmor

 

 

17.00 – 18.00

(nteraktivno predavanje s primeri)

Predstavitev tehnike deeskalacije - teoretično in praktični primeri

 • prepoznavanje znakov grozečega nasilnega vedenja in ukrepanje z deeskalacijo
 • postvencija
 • prikaz primerov deeskalacije

 

Mercedes Lovrečič, Mojca Zvezdana Dernovšek, Rok Tavčar

18.00 – 18.30

(delavnica)

Ukrepanje v primeru neposredne nevarnosti in postvencija

Primeri iz prakse

 • ukrepanje ob neposredni nevarnosti in obvladovanje nasilnega vedenja
 • analiza realnih primerov iz prakse, lahko naših (pripravljenih 5 primerov) ali pa primere predstavijo udeleženci

Ste bili tudi vi kdaj žrtev? Izkušnje in mnenja udeležencev

 

praktično usposabljanje na podlagi primerov

možnost nabora primerov dobrih praks iz lastnih okolij

Nena Kopčavar Guček, Mojca Zvezdana Dernovšek, Rok Tavčar, Mercedes Lovrečič, Špela Smrkolj, Dragica Čolič, Dejan Baša oz. lokalni vodja policijskega okoliša (izmenoma)

18.30 – 19.00

(predavanje)

»Ne dopuščajmo nasilja«: Predstavitev nacionalne platforme in njenih vsebin

 • predstavitev delovanja delovne skupine, ki vključuje vse deležnike
 • raziskave oz. redno spremljanje stanja
 • smernice/priporočile, strokovna izhodišča, algoritmi ukrepanja
 • stalno izobraževanje zdravstvenih delavcev glede preprečevanja nasilnih incidentov, ukrepanje ob nasilnih incidentih, postvencija
 • stalno poročanje o nasilnih incidentih-prikaz obrazca za prijavo
 • telefon za psihosocialno pomoč
 • pogled v prihodnost-načrti skupine

predstavitev skupnih prizadevanj za izboljšanje stanja in motiviranje udeležencev za aktivno vključevanje v posamezne aktivnosti

Vesna Habe Pranjič, Andreja Hrovat Bukovšek, Klemen Markeš (izmenoma)

19.00 – 19.10

(anketa)

 

 

 

Programski odbor

Predavatelji (izmenično):

- prim. doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. 

- izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.

- prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med.

- prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

- prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med.

asist. dr. Tanja Tomaževič, dr. dent. med.

mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

- Klemen Markeš, zdr. tehnik

- Vesna Habe, univ. dipl. prav.

- lokalni vodja policijskega okoliša

Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je programu dodelila 5 lic. toč. za pasivne udeležence in 9 lic. toč. za aktivne udeležence.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika