Nujna medicinska stanja v zobozdravstveni ambulanti

30,00 €

Kotizacija

Za člane ZZS znaša kotizacija 30€, za ostale 110€. (z DDV) 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 17032018.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije.

Licenčne točke za člane Zbornice - Zveze: 11

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA

Kreditne točke: 6

Tip vsebine: STROKOVNA

Število udeležencev je omejeno na: 280

datum
17.3.2018
ura
8:30

Mesta so zasedena, ponovitev seminarja bo predvidoma v letu 2019. 

Udeleženci poleg 6 kreditnih točk za področje strokovnih vsebin prejmejo tudi 1 kreditno točko za področje etika, komunikacija, varnost.

Usposabljanje je namenjeno doktorjem dentalne medicine za poglobljeno seznanitev z nujnimi medicinskimi stanji in primernimi ukrepi, če do njih pride.

Vsebina

Pri svojem vsakodnevnem, zahtevnem delu zobozdravniki obravnavamo paciente, ki zaradi sistemskih bolezni in stanj zahtevajo posebno skrbno zdravljenje in specifično obravnavo. 

Nekateri od njih so rizični zaradi svojega splošnega zdravstvenega stanja, drugi pa potencialno »kužni« in zato nevarni za zobozdravniški tim in druge paciente.

Zato je za varno in kakovostno zobozdravniško zdravljenje pomembno obnoviti znanja in veščine, ki zobozdravniku olajšajo prepoznavo takšnih stanj in bolezni. Prepoznava sistemskih in lokalnih dejavnikov tveganja in njihova pravilna ocena poveča možnosti preprečevanja ali reševanja neželenih zapletov.

Seminar o nujnih medicinskih stanjih v zobozdravniški ordinaciji je namenjen posodobitvi znanj in veščin o nujnih stanjih, kot tudi seznanitvi zobozdravnika s sodobnimi smernicami,ki jih mora poznati pri delu s takimi pacienti.

V predavanjih bodo ugledni strokovnjaki sistematično predstavili vedno aktualne teme, kot so uporaba antibiotikov v stomatologiji, obravnava rizičnega (kužnega) pacienta, lokalna anestezija in anafilaktična reakcija, antikoagulacijsko zdravljenje in posegi v stomatologiji, nujna stanja povezana s kardiovaskularnim sistemom ter zdravila in oprema za uporabo pri nujnih stanjih. V predavanjih bo poudarek na predstavitvi konkretnih primerov iz prakse, zato bo seminar dobra priložnost za razrešitev dilem, kako ukrepati ob neželenih zapletih.

Publikacije

Program

 

8.00 – 8.30

Prijava udeležencev

8.30 – 9.15

Preventivna in kurativna uporaba antibiotikov v stomatologiji

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

9.15 – 10.00

Obravnava rizičnega (kužnega) pacienta

asist. Miha Kočar, dr. dent. med.

10.00 – 10.45

Lokalna anestezija in anafilaktična reakcija

izr. prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., v. svet.

10.45 – 11.30

Antikoagulacijsko zdravljenje in posegi v stomatologiji in/ali hemofilija

doc. dr. Alenka Mavri, dr. med.

11.30 – 12.00

Razprava

12.00 – 13.00

odmor za kosilo

13.00 – 13.45

Nujna stanja povezana s kardiovaskularnim sistemom (sinkopa, srčni infarkt, motnje srčnega ritma in drugo)

doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.

13.45 – 14.30

Zdravila in oprema za uporabo pri nujnih stanjih

asist. mag. Hugon Možina, dr. med.

14.30 – 15.15

Prepoznava in preprečevanje osteonekroze čeljustnicah

asist. Dime Sapundžiev, dr. dent. med.

15.15 – 16.30

Obravnava bolnika s hepatitisom C in/ali HIV v zobozdravstveni ambulanti

mag. Sergeja Gregorčič, dr. med.

16.30 – 17.30

Obvladovanje stresa pri pacientu in zobozdravniku

prof. dr. Matej Tušak,univ. dipl. psih.

17.30 – 18.00

Razprava in zaključek

Programski odbor

izr. prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika