Obravnava paliativnega bolnika v domovih za ostarele in posebnih socialno varstvenih zavodih - srečanje timov

75,00 €

Kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici, pogostitev med odmorom in parkiranje. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 10062016.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije.​

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162, v prostoru: Modra dvorana

Kreditne točke: 7,5

Število udeležencev je omejeno na: 150

datum
10.6.2016
ura
8.00 - 16.30

Na srečanju timov, ki ga organizira Sekcija zdravnikov socialno varstvenih ustanov smo se odločili poudariti pomen timskega dela v naših domovih za ostarele in posebnih socialno varstvenih zavodih. Zavedamo se, da je vedno več bolnikov sprejetih v zelo težkem obdobju, ko se od nas, ki delamo v socialnovarstvenih ustanovah pričakuje sočutje, čuječnost in strokovnost. V obdobju, ko svoje bolnike negujemo in zdravimo ne smemo pozabiti na to, da negujemo ljudi s svojimi zgodbami. V te zgodbe so vpleteni njihovi otroci, partner, starši, bratje, sestre, sosedje in ob koncu njihovega življenja tudi mi.

Paliativna obravnava bolniku ponuja celostno obravnavo, ki jo v SVZ/PSVZ  zmoremo ponuditi. Strokovnost je in mora biti na prvem mestu, bolniki, ki pridejo k nam si to zaslužijo. Zaradi tega organiziramo srečanje, kjer si želimo povezati vse deležnike tima. 

Vsebina

SREČANJE JE NAMENJENO ZDRAVNIKOM, SESTRAM, NEGOVALCEM, BOLNIČARJEM IN SOCIALNIM DELAVCEM, FIZIOTERAPEVTOM IN DELOVNIM TERAPEVTOM, KI V SVZ/PSVZ SKRBIJO ZA PALIATIVNEGA BOLNIKA. 

Program

8.00 – 8.45

Jutranja kava s klepetom

8.45 – 9.00

Nagovor predsednice sekcije

 

JUTRANJI SKLOP 9.00 – 12.45; moderatorki: Janja Demšar in Tanja Petkovič

 

9.00 – 10.00

 

Predstavitev paliativne obravnave – Kdo je paliativni bolnik? Ali je obravnava paliativnega bolnika timsko delo?

Mateja Lopuh

 

10.00 – 10.45

 

Značilnost obravnave skozi čas paliativnega zdravljenja

Maja Ebert Moltara

 

10.45 – 11.00

 

Razprava

 

11.00 – 11.10

odmor

11.10 – 11.20

 

Smrt in paliativna medicina – osebni pogled

Nejc Halas

 

11.20 – 12.20

 

Obvladovanje bolečine

Mateja Lopuh

 

 

12.20 – 12.45

 

Razprava

 

12.45 – 13.30

 

Odmor za kosilo

 

POPOLDANSKI SKLOP 13.30 – 16.30 - Praktični primeri, sodelujejo: Simona Medic, Martina Stražišar, Barbara Košir, Marjana Hribernik, Boris Kerč

 

 

DELAVNICA 1:

 

 

PRIMER OBRAVNAVE PALIATIVNE BOLNICE/Praktični primeri

Mateja Lopuh

 

 

 

DELAVNICA 2:

 

 

 

KOMUNIKACIJA – DRUŽINSKI SESTANEK / PODPORA SVOJCEM / ČLANI TIMA V DSO

Tanja Petkovič

 

 

DELAVNICA 3:

 

 

ZADNJE OBDOBJE ŽIVLJENJA

Maja Ebert Moltara

 

Programski odbor

Organizator: Sekcija zdravnikov socialno varstvenih ustanov Slovenije v okviru Združenja zdravnikov družinske medicine in Zdravniška zbornica Slovenije

Organizacijski odbor: Tanja Petkovič, Janja Demšar, Nejc Halas

Licenčne in pedagoške točke: v postopku.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika