Obvladovanje stresa ob kriznih dogodkih v zdravniški službi

0,00 €

Kotizacija

Kotizacije za člane ZZS ni.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 40€.​

 

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 7,5

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Število udeležencev je omejeno na: 25

datum
18.5.2018
ura
8:30 - 17.10

Udeleženci bodo spoznali krizne dogodke s poudarkom na dogodkih v zdravstvu. Spoznali bodo faze in vrste odziva na travmatski dogodek ter različne vrste pomoči po tovrstnem dogodku. 

Vsebina

Cilji usposabljanja:

Udeleženci se seznanijo:

• s travmatskimi dogodki v zdravstvu,

• z različnimi vrstami pomoči po kriznem dogodku,

• s skupinsko psihosocialno pomočjo po kriznih dogodkih,

• s skupinskimi in individualnimi razbremenilnimi pogovori ter jih na delavnici tudi izkusijo.

Program

Teme

Urnik

  1. Travmatski dogodki v zdravstvu in odzivi nanje:

−        Kriza, stres in travmatski dogodki,

−        Faze odziva na krizne dogodke,

−        Normalni odzivi na krizne dogodke,

−        Motnje, povezane s travmo in stresom.

8.30 -10.00

ODMOR

10.00 – 10.10

  1. Pomoč zdravnikom po kriznem dogodku:

−        Ravni podpore in pomoči,

−        Kaj lahko storimo sami,

−        Posameznikova odpornost (prožnost) na krizne dogodke,

−        Tehnike sproščanja.

10.10 – 12.00

KOSILO

12.00 – 12.40

  1. Psihološka podpora:

−        Individualni razbremenilni pogovor,

−        Prvine verbalne in neverbalne komunikacije pri razbremenitvi,

12.40 – 14.10

ODMOR

 14.10 – 14.20

−        Skupinski razbremenilni pogovori,

−        Faze skupinskega razbremenilnega pogovora.

  1. Psihološka in druga pomoč po travmatskem dogodku

−        psihoterapevtska pomoč po travmatskem dogodku

14.20 – 15.55

ODMOR

15.55 – 16.05

  1. Kriza kot priložnost

 

16.05 – 16.50

Sklepni del

16.50 – 17.10

Programski odbor

Izvajalki usposabljanja:

Andreja Lavrič, doktorica pedagoških znanosti, razvija in poučuje psihosocialno pomoč po nesrečah in kriznih dogodkih. Znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je začela razvijati psihološko pomoč za reševalce, za tem pa še psihosocialno pomoč za prebivalce ob večjih nesrečah. V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje poučuje psihosocialno pomoč po nesrečah in pedagoško psihologijo. Slednje poučuje tudi v okviru Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL. Raziskovalne in strokovne dosežke s področja pedagoške psihologije in psihosocialne pomoči po nesrečah in kriznih dogodkih je objavila v več člankih in publikacijah. Novosti s tega področja, je zapisala v novem priročniku Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih krznih dogodkih.

 

Nina Maček, univerzitetna diplomirana psihologinja, je svoj magistrski študij nadaljevala na področju zakonske in družinske terapije ter je v zaključni fazi izobraževanja s področja vedenjsko-kognitivne terapije. Od leta 2011 je zaposlena na Policijski upravi Celje, kjer je njeno delo usmerjeno predvsem v nudenje psihološke pomoči zaposlenim ter izvajanje preventivnih delavnic. Vključena je v delovno skupino za psihološko pomoč in podporo, v sklopu katere poteka 24-urna psihološka pomoč za zaposlene. Poučuje tudi na Višji policijski šoli ter je vpeta v različne projekte, v katerih nudi prvo psihološko pomoč in krizno svetovanje.

 

 

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika