Obvladovanje stresa ob kriznih dogodkih v zdravniški službi

Kotizacije

0,00 €

Kotizacija - član

137,00 €

Polna kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI27112020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

ZOOM

Kreditne točke: 7

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 21

datum
27.11.2020
ura
8.30 - 13.00
Mesta so zasedena.

Udeleženci bodo spoznali krizne dogodke s poudarkom na dogodkih v zdravstvu. Spoznali bodo faze in vrste odziva na travmatski dogodek ter različne vrste pomoči po tovrstnem dogodku.

Vsebina

Cilji usposabljanja:

Udeleženci se seznanijo:

• s travmatskimi dogodki v zdravstvu,

 • z različnimi vrstami pomoči po kriznem dogodku,

 • s skupinsko psihosocialno pomočjo po kriznih dogodkih,

• s skupinskimi in individualnimi razbremenilnimi pogovori ter jih na delavnici tudi izkusijo.

Program

Teme

Urnik

Travmatski dogodki v zdravstvu in odzivi nanje:

 • Kriza, stres in travmatski dogodki,
 • Faze odziva na krizne dogodke,
 • Normalni odzivi na krizne dogodke,
 • Motnje, povezane s travmo in stresom.

   

  Pomoč zdravnikom po kriznem dogodku:

 • Ravni podpore in pomoči,
 • Kaj lahko storimo sami,
 • Posameznikova odpornost (prožnost) na krizne dogodke,
 • Tehnike sproščanja.

8.45 -10.15

ODMOR

10.15 – 10.30

Psihološka podpora:

 • Skupinski razbremenilni pogovori,
 • Faze skupinskega razbremenilnega pogovora,
 • Individualni razbremenilni pogovor in
 • Prvine verbalne in neverbalne komunikacije pri razbremenitvi.

10.30 – 12.00

ODMOR

12.00 – 12.15

Psihološka in druga pomoč po travmatskem dogodku

 • psihoterapevtska pomoč po travmatskem dogodku

Kriza kot priložnost

12.15 – 13.00

Programski odbor

Andreja Lavrič, doktorica pedagoških znanosti, razvija in poučuje psihosocialno pomoč po nesrečah in kriznih dogodkih. Znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je začela razvijati psihološko pomoč za reševalce, za tem pa še psihosocialno pomoč za prebivalce ob večjih nesrečah. V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje poučuje psihosocialno pomoč po nesrečah in pedagoško psihologijo. Slednje poučuje tudi v okviru Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL. Raziskovalne in strokovne dosežke s področja pedagoške psihologije in psihosocialne pomoči po nesrečah in kriznih dogodkih je objavila v več člankih in publikacijah. Novosti s tega področja, je zapisala v novem priročniku Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih krznih dogodkih.

Elizabeta Vovko, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka, je psihologinja v Specialni enoti Uprave za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi, kjer sodeluje pri izboru kadra, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih nalogah. Zagotavlja psihološko in psihoterapevtsko pomoč zaposlenim v policiji, dodatno je usposobljena za obravnavo posameznikov in skupin po travmatskih dogodkih. Sodeluje s policijskimi pogajalskimi skupinami pri usposabljanju in pri vključevanju v reševanje varnostnih situacij ter sodeluje s policijskimi zaupniki pri usposabljanju in delu. Je nacionalni kontakt za skupino zdravnikov in psihologov evropskih policij.

 

 

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika