Obvladovanje zdravil na vseh nivojih zdravstvenega varstva

60,00 €

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze SI56 0201 5025 8761 480 sklic na številko 0101-02122019.

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 6

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 260

datum
2.12.2019

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika