Odpredavaj kot še nikoli! - nadaljevalna delavnica javnega nastopanja

Kotizacije

0,00 €

Kotizacija - član

30,00 €

Polna kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI00 21052020.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).

DOMUS MEDICA - JULIJA

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 12

datum
20.10.2020
ura
16.30 - 19.45
ODPADE!

Vsebina

Nadaljevalna delavnica javnega nastopanja je namenjena tistim, ki so se že udeležili osnovne delavnice javnega nastopanja oz. sami ocenjujejo, da imajo na tem področju več izkušenj. Udeležence bomo poučili o nekaterih naprednih tehnikah javnega nastopanja in priprave na javni nastop. Večino časa bomo nato posvetili praksi in piljenju pripravljenih govorov.

Programski odbor

Zavod Medicinski Trenerji, trenerja: Luka Kovač, Aleks Šuštar

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika