Pacient ne govori slovensko! izziv za zdravstvene delavce v sloveniji

0,00 €

Kotizacija

Kotizacije ni.

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA

Kreditne točke: 7

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Število udeležencev je omejeno na: 60

datum
17.11.2017
ura
8.30 - 15.30
Prijav​e zbiramo na: https://www.1ka.si/a/115331

Vsebina

Usposabljanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se zavedajo, da so – zaradi vse številčnejše prisotnosti oseb, ki ne govorijo slovenskega jezika (turisti, begunci, delovni migranti, tuji študenti) – postavljeni pred zahteven izziv. Zdravstveni delavci imajo pravico in dolžnost, da se usposobijo za zagotavljanje čimbolj kakovostne zdravstvene oskrbe tem osebam.

Na 7-urnem usposabljanju, ki bo potekalo brezplačno – brez kotizacije, bo interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se že vrsto let ukvarjajo s tem področjem, prek interaktivnih predavanj in delavnic udeležencem predstavila Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje med migranti in zdravstvenimi delavci  ter pomagala razviti znanja ter ustrezen odnos in veščine na področju kulturnih kompetenc za zdravstveno obravnavo oseb iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij.

Na usposabljanju bodo prejeli brezplačen izvod novega orodja – priročnika v 8 jezikih, ki služi kot pripomoček za osnovno sporazumevanje z osebami, ki ne govorijo slovenskega jezika.   

 

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za notranje zadeve in Evropske Unije iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

13Sklad za azil     glava MNZ - barvna

Program

1. del – interaktivna predavanja: 4h 15min

Dolžina

Vsebina in predavatelji

Način izvajanja

 

10 minut

 

Uvodni pozdravi

 

45 minut

Osebe, ki ne govorijo slovensko: izzivi za zdravstvo v Sloveniji

(izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med./asist. dr. Erika Zelko, dr. med./asist. Vesna Homar, dr. med.)

 • mednarodni standardi na področju zdravstvene oskrbe migrantov, beguncev in drugih tujejezičnih oseb,
 • ·neenakosti v zdravju in epistemološki podatki na področju migracij v Evropi,
 • primeri iz terena: zdravstvena obravnava migrantov in beguncev v namestitvenih centrih in zdravstvenih domovih.

 

Interaktivna predavanja

10 minut

Odmor

 

45 minut

Zakonodajni vidiki zdravstvene obravnave oseb v različnih pravnih statusih

(Sara Pistotnik, dipl. etnologije in kult. antropologije)

 • zakonodaja in zdravstvo: pravice oseb v različnih pravnih statusih,
 • zakonske ovire v dostopu do sistema zdravstvenega varstva,
 • praktične ovire in problem informiranosti o zdravstvenih pravicah.

Interaktivno predavanje

45 minut

Medkulturni nesporazumi in kako jih reševati?

(doc. dr. Uršula Lipovec Čebron)

 • razlogi za kulturne nesporazume v klinični praksi,
 • preseganje predsodkov, stereotipov in ksenofobije,
 • prednosti kulturno kompetentne zdravstvene obravnave.

 

Interaktivno predavanje

10 minut

Odmor

 

45 minut

Jezik v klinični praksi

(red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn/doc. dr. Nataša Hirci/doc. dr. Tamara Mikolič Južnič)

 • jezikovni nesporazumi in kako jih reševati,
 • prednosti kakovostnega sodelovanja s tolmačem in medkulturnim mediatorjem.

Interaktivno predavanje

 

45 minut

Predstavitev večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje

(mag. Marija Milavec/Tanja Korošec, dipl. m.s.)

Interaktivno predavanj

30minut: odmor

 30 minut: odmor

 2. del – delavnice: 2h 10min (vsak udeleženec se udeleži obeh  delavnic)

Trajanje

Vsebina in izvajalci

Način izvajanja

60 minut

Scenariji za zdravstveno obravnavo oseb, ki ne govorijo slovenskega jezika ter praktična uporaba večjezičnega priročnika

(red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn/doc. dr. Nataša Hirci/ doc. dr. Tamara Mikolič Južnič/mag. Marija Milavec/ Tanja Korošec, dipl. m.s.)

Delavnica

10 minut

Odmor

 

60 minut

Razvijanje kulturno kompetentne zdravstvene oskrbe za osebe v različnih pravnih statusih

(izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med/asist. dr. Erika Zelko, dr. med./asist. Vesna Homar/doc. dr. Uršula Lipovec Čebron/Sara Pistotnik, dipl. etnologije in kult. antropologije/mag. Ajda Jelenc)

 

Delavnica

Programski odbor

Programski odbor: Danica Rotar Pavlič, Igor Švab, Marija Milavec Kapun, Nike Kocijančič Pokorn, Jožica Maučec Zakotnik, Uršula Lipovec Čebron.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika