Poslušaj in bodi slišan - delavnica komunikacije in reševanja konfliktov

0,00 €

Kotizacija

Za udeležence, ki niso člani Zdravniške zbornice Slovenija je kotizacija 45€ (z DDV).

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 17012018.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).​

DOMUS MEDICA - ANA, v prostoru: Ana

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Število udeležencev je omejeno na: 20

datum
17.1.2018
ura
16.30 - 19.45
Pod besedo komunikacija razumemo lastnosti, ki posamezniku omogočajo, da učinkovito in skladno vzpostavlja povezave z ostalimi ljudmi. 

Vsebina

Pri učinkoviti komunikaciji si prizadevamo za prenos informacij med deležniki brez izgube podatkov in nepotrebnega časa. Pri tem morata dobro sodelovati tako pošiljatelj kot prejemnik informacij z uporabo tako besedne kot nebesedne komunikacije. Morda se sliši nadvse preprosto, vendar ravno majhni šumi v komunikaciji lahko pripeljejo do nerazumevanja, slabe volje in konfliktnih situacij. S poznavanjem, zakaj je pomembna učinkovita komunikacija, kaj sploh to je in kako jo uporabiti v svojem okolju, lahko pomembno prispevamo k razvoju lastnega socialnega življenja, boljšega timskega dela in učinkovitega reševanja konfliktov. Naučili se bomo aktivnega poslušanja, podajanja povratne informacije in usmeritve k rešitvam, ki zagotavljajo napredek.

Program

Po zaključku delavnice lahko, kdor želi, piše preizkus znanja.

Programski odbor

Zavod Medicinski Trenerji; prof. dr. Živa Novak Antolič, dr. med., Luka Kovač, dr. med.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika