Priprava standardiziranega mnenja

0,00 €

Kotizacija

Kotizacije ni.

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 0,00

Tip vsebine: SPLOŠNO

Število udeležencev je omejeno na: 260

datum
25.9.2018
ura
18:00

 

Namenjeno študentom medicine, sekundarijem, specializantom, ki vas zanima menjava specializacije, ter seveda vsem zdravnikom-potencialnim piscem mnenj

 

Vsebina

Novi Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/18) je prinesel spremembe tudi na področju mnenj in priporočil mentorjev, ki so eno izmed izbirnih meril za izbor kandidatov v postopkih odobravanja specializacij. Na jesenskem javnem razpisu specializacij bodo mentorji lahko podali svoje mnenje o kandidatu le še v standardizirani obliki in na predpisanem obrazcu. Da bi implementacija tega obrazca stekla brez težav, ter da bi mnenja v največji možni meri zadostila pričakovanjem kandidatov, smo za vas pripravili predstavitev/delavnico za pripravo standardiziranega mnenja. 

Programski odbor

Aleš Fischinger, dr. med. in Boštjan Kersnič, dr. med., člana Komisije za podiplomsko usposabljanje

 

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika