Priprava strukturiranih intervjujev

20,00 €

Kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic:Si 00 19092019.

Kotizacije za predstavnike ZZS v izbirnih komisijah ni.  

 

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 40

datum
19.9.2019
ura
17.00 - 19.00
Usposabljanje je OBVEZNO za vse, ki želijo sodelovati v izbirni komisiji za odobritev specializacije.

Vsebina

Strukturiran intervju ali vedenjski intervju je sistematičen. Vsako vprašanje ima cilj izvedeti konkretne sposobnosti kandidata v vnaprej določenih veščinah, ki so ključna za področje zaposlitve.  

Kandidati morajo odgovoriti na vprašanja, ki so vezana na njihova vedenja v specifičnih okoliščinah, ki jih morajo kandidati podkrepiti s specifičnimi situacijami. Na ta način izpraševalci dobijo poglobljeni uvid v kandidatovo sposobnost in kompetence. Namen strukturiranega intervjuja je preverjanje vedenja (njegov osebni način dela, morebitni  konflikti...). 

 Na usposabljanju bodo udeleženci seznanjeni:

  • s splošnimi navodili za izvajanje strukturiranega intervjuja
  • z vprašanji, ki niso primerna
  • s postopkom izbire treh kompetenc, ki jih bodo ocenjevali
  • z načinom ocenjevanja kompetenc

 Na usposabljanju bodo udeleženci dobili:

  • splošna navodila glede postavljanja vprašanj v strukturiranem intervjuju
  • ·vzorčna vprašanja za intervjuje
  • Preskusili uporabo vzorčnih vprašanj pri igranju vlog

Programski odbor

Predavatelji:

Živa Novak Antolič, dr med., Luka Kovač, dr med., Gregor Vovko, dipl univ psih.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika