Procesno vodenje za nadzorne zdravnike

0,00 €

Kotizacija

Kotizacije ni. Izobraževanje je namenjeno nadzornim zdravnikom.

DOMUS MEDICA - ANA

Kreditne točke: 3

Tip vsebine: ETIKA, KOMUNIKACIJA, VARNOST

Število udeležencev je omejeno na: 13

datum
16.10.2018
ura
9:00 - 13:00

Delavnica o procesnem vodenju je namenjena nadzornim zdravnikom

Vsebina

Namen delavnice je:­­

  • Opremiti nadzorne zdravnike z modernimi metodami nadzora in presoje
  • Premislek o namenu presoje, kako izluščiti iz zapleta navet in priporočilo za višjo kakovost izvajanja zdravstvene obravnave
  • Izmenjava izkušenj izvajanja nadzora in presoje
  • Izmenjava mnenj ob prenavaljanju pravilnika strokovnih nadozorov pri ZZS

Program

 Program

  • Mednarodni standard o izvajanju presoj ISO DIS 19011 Guidelines for auditing management systems; 
  • Ugotovitve mednarodne raziskave DUQuE o značilnostih in priložnostih strokovnih presoj v zdravstvu;
  • Univerzalni pristop uspešnega vodenja sprememb;
  • Delavnica: zasnova in načrt strokovnih nadzorov - Simulacija konkretnih pregledov
Program po urah je v prilogi.

Programski odbor

Izvajalca 

 Marko Kiauta, univ.dipl.ing.: dolgoletni vodja Sekcije zdravstvo v Slovenskem združenju za kakovost in odličnost, dolgoletni vodilni presojevalec na Slovenskem inštitutu za kakovost, dolgoletni vodilni ocenjevalec poslovne odličnosti za Priznanje RS za poslovno odličnost, svetovalec s področja kakovosti, v zadnjih 20 letih večinoma v zdravstvu.

 prof.dr. Rok Accetto, dr.med.: upokojeni izredni profesor za interno medicine  na Medicinski fakulteti v Ljubljani, dolgoletni predstojnik Kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, ustanoviltelj Sekcije za arterijsko hipertenzijo pri SZD, dolgoletni sodelavec v Biro Veritas kot presojevalec sistema kakovosti – predvsem v zdravstvu.

 

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika