Seminar iz nujnih stanj v psihiatriji

0,00 €

Kotizacija

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA, DUNAJSKA CESTA 162

Kreditne točke: 5

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Otroška in mladostniška psihiatrija, Psihiatrija

Število udeležencev je omejeno na: 76

datum
10.11.2020
ura
8:00 - 13:00

Vsebina

Seminar je prednostno namenjen zdravnikom sekundarijem, ki opravljajo obvezni del sekundarijata, udeležijo pa se ga lahko tudi ostali člani zbornice.

Dodatno navodilo za zdravnike sekundarije:

O želenem terminu seminarja se predhodno dogovorite z vašim delodajalcem. S seboj prinesite List zdravnika sekundarija za obvezni del sekundariata, v katerem bo predavatelj s podpisom potrdil vašo prisotnost na seminarju.

Program

Program seminarja:

- uvod v urgentna psihiatrična stanja in poti obravnave,
- prepoznavanje in obravnava samomorilne ogroženosti,
- akutna psihoza in njeni vzroki,
- pogostejše motnje razpoloženja in anksiozne motnje,
- delirij in diferencialna obravnava kognitivnega upada,
- preprečevanje oziroma obvladovanje agresivnega vedenja,
- uporaba psihiatričnih zdravil,
- prikazi primerov z razpravo,
- zaključek z vprašanji in razpravo.

Programski odbor

Seminar vodi Marko Saje, dr. med., specialist psihiatrije

 

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika