Termoplastična polnitev koreninskih kanalov

100,00 €

Kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: SI12 9100004977400.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije. 

DOMUS MEDICA - ANA

Kreditne točke: V postopku

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 12

datum
15.11.2019
ura
16.30 - 18.30

Vsebina

Delavnica bo potekala v dveh delih, v teoretičnem delu bodo predstavljena sodobna načela polnitve koreninsko kanalskega sistema.  Predstavljene bodo   različne tehnike termoplastične polnitve, njihove prednosti in slabosti. Poudarek bo na  termoplastični polnitvi z zveznim valom.

V praktičnem delu bo najprej prikaz tehnike termoplastične polnitve z zveznim valom na   demonstracijskem zobu. Vsak udeleženec bo imel na voljo demonstracijski zob -spodnji kočnik ter uporabo sistema Endopilot  za termoplastično polnitev.

Cilj delavnice je udeležencem približati sodobne smernice s področja  polnitve koreninskega kanalskega sistema.

Programski odbor

Izvajalec: Maja Gluvič, dr. dent. med.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika