Dnevi internistične onkologije 2022

OBRAVNAVA NEŽELENIH UČINKOV SISTEMSKEGA ZDRAVLJENJA

0,00

Kotizacija

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, PREDAVALNICA C STAVBE (SAMO ZAPOSLENI) IN PREKO SPLETA

PREDAVALNICA C STAVBE (SAMO ZAPOSLENI) IN PREKO SPLETA

Kreditne točke: 10,00

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Družinska medicina, Gastroenterologija, Hematologija, Interna medicina, Internistična onkologija, Nevrologija, Onkologija z radioterapijo

Število udeležencev je omejeno na: 60

Datum
17.11.2022 - 18.11.2022

Kontakt:

 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

 DOC. DR. ERIKA MATOS, DR. MED.

 ZALOŠKA 2

 ematos@onko-i.si

 Spletna stran

OBVESTILO
Zdravniška zbornica Slovenije v primeru strokovnih vsebin, ki jih organizirajo zunanji ponudniki (organizatorji), na spletni strani www.domusmedica.si nudi le platformo za objavo teh strokovnih vsebin. Za točnost podatkov o strokovnih vsebinah, ki so objavljene na tej platformi, je odgovoren organizator posamezne strokovne vsebine. Zbornica ne odgovarja za morebitne spremembe pri najavah strokovnih vsebin ter ne jamči za njihovo izvedbo in zanjo ne prevzema nobene odgovornosti. Prav tako zbornica ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli dejanje ali opustitev organizatorja ali katerekoli tretje osebe.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika