Seminar iz paliativne oskrbe za specializante in druge

Kotizacije

245,90 €

Polna kotizacija

245,90 EUR + DDV|Financiranje je za udeležence odobreno s strani "specializantskih sredstev" Ministrstva za zdravje od jeseni 2022.

LJUBLJANA, ONKOLOŠKI INŠTITUT

ONKOLOŠKI INŠTITUT

Kreditne točke: 25,00

Tip vsebine: STROKOVNA

Področja: Vsa področja

Število udeležencev je omejeno na: 40

Datum
11.12.2023 - 15.12.2023

Kontakt:

 SLOVENSKO ZDRUŽENJE PALIATIVNE MEDICINE SZD

 MAJA EBERT MOLTARA

 DUNAJSKA CESTA 162

 info@szpho.si

 Spletna stran

OBVESTILO
Zdravniška zbornica Slovenije v primeru strokovnih vsebin, ki jih organizirajo zunanji ponudniki (organizatorji), na spletni strani www.domusmedica.si nudi le platformo za objavo teh strokovnih vsebin. Za točnost podatkov o strokovnih vsebinah, ki so objavljene na tej platformi, je odgovoren organizator posamezne strokovne vsebine. Zbornica ne odgovarja za morebitne spremembe pri najavah strokovnih vsebin ter ne jamči za njihovo izvedbo in zanjo ne prevzema nobene odgovornosti. Prav tako zbornica ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli dejanje ali opustitev organizatorja ali katerekoli tretje osebe.

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika