Šola o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medicini

0,00 €

Kotizacija

Kotizacije ni.

DOMUS MEDICA - MODRA DVORANA

Kreditne točke: 6

Število udeležencev je omejeno na: 260

datum
10.11.2016
ura
8.30 - 16.00

Šola je namenjena izključno zdravnikom, ki jim bo v vsakdanji praksi koristilo pridobljeno znanje o pomenu endokanabinoidnega sistema in uporabi kanabinoidov v medicini. 

Vsebina

Pridobljeno znanje bo udeležencem omogočilo, da bodo bolnikom posredovali znanstveno podprte informacije o uporabi medicinske konoplje in kanabinoidih zdravil v medicini, ter da bodo lahko v klinični praksi presodili, kdaj je njihovo predpisovanje strokovno utemeljeno, začeli zdravljenje, ga vodili in sproti ocenjevali njegovo uspešnost. Šola bo protislovne informacije v javnosti in stroki na tem področju umestila v znanstveni okvir. Jasno bo razmejila med uporabo konoplje v rekreativne namene in medicinske konoplje v medicinske namene, ter pojasnila razliko med zdravljenjem, ki ga priporoča in vodi ustrezno usposobljen zdravnik in drugimi oblikami uporabe konoplje in kanabinoidov pri katerih ni nosilec zdravljena zdravnik. 

Program

7:30-8:30 Registracija
8:30 Pozdrav in otvoritev, testiranje znanja
9:00 Zgodovina kanabinoidov in konoplje v medicini Dušan Nolimal
9:15 Endokanabinoidni sistem, vrste kanabinoidov in njihovi učinki Tanja Bagar
10:00-10:15 Odmor
10:15 Farmakologija kanabinoidov Gorazd Drevenšek
11:00 Pregled možnosti uporabe kanabinoidov v medicini Matej Červek
11:45-12:30 Odmor – kosilo
12:30 Uporaba kanabinoidov v paliativni medicini in onkologiji Josipina Ana Červek
13:15 Izkušnje uporabe kanabinoidov in medicinske konoplje iz tujine Ilya Reznik
14:00-14:15 Odmor
14:15 Razlika med dopolnilnim in alternativnim zdravljenjem Matjaž Zwitter
14:45 Stanje kanabinoidov in medicinske konoplje v Sloveniji Milan Krek
15:15 Razprava in preverjanje znanja
16:30 Zaključek dogodka

Programski odbor

Organizatorji. Onkološki inštitut Ljubljana, Zdravniška zbornica Slovenije, NIJZ

Programski odbor: Maja Čemažar, Josipina Ana Červek, Amela Duratović, Danica Rotar Pavlič, Mojca Kos Golja, Milan Krek, Matej Červek

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika