Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti

0,00 €

Kotizacija

Za udeležence, ki niso člani Zdravniške zbornice Slovenija je kotizacija 86€ (z DDV).

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju. Kotizacijo nakažite na TRR ZZS pri Unicredit banka Slovenije d. d., št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 03122016.

Če se dogodka ne udeležite in tega Zbornici ne sporočite vsaj 3 dni pred dogodkom, ste dolžni plačati 30% kotizacije (tudi člani ZZS).​

Informacije o možnosti naročila obroka in parkiranja prejmete po mailu.

Minimalno število udeležencev za izvedbo izobraževanje je 50.

Pedagoške točke: v postopku (Zbornica - Zveza)
Licenčne točke: v postopku (Zbornica - Zveza)

Potrdilo o udeležbi in kreditne/pedagoške/licenčne točke prejmete le, če se udeležite izobraževanja v celoti.

 

 

Lokacija: DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162, v prostoru: Modra dvorana

Kreditne točke: 8

Število udeležencev je omejeno na: 60

Datum
7.11.2016
ura
8.00 - 16.30

Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in več o izobraževanju za zdravstvene delavce, si lahko preberete na spletni strani www.prepoznajnasilje.si

Namen izobraževanja je zdravstveno osebje opremiti z znanjem in komunikacijskimi veščinami za izboljšanje prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti. Izobraževanje med drugim izpolnjuje predpis ministrstva za zdravje, ki v Pravilniku o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti določa, da se morajo zdravstveni delavci na področju splošne oziroma družinske medicine, pediatrije, ginekologije, psihiatrije in patronažne službe, ter zdravstveni delavci v urgentnih oziroma travmatoloških ambulantah in oddelkih bolnišnic udeležiti izobraževanja o nasilju v družini vsakih pet let, v obsegu najmanj 5 ur. Hkrati prispeva k izvajanju predpisov glede zdravstvenega resorja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini.

Vsebina

Izobraževanje zajema:

 • osnovne značilnosti, oblike in dinamiko nasilja v družini
 • zdravstvena tveganja in posledice nasilja v družini ter komorbidnost
 • klinične in druge znake za boljše prepoznavanje žrtev nasilja v družini
 • teoretične smernice ter praktične prikaze ustrezne komunikacije z žrtvami nasilja v družini
 • izsledke projektne raziskave s področja Prepoznave in obravnave nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti
 • primere dobrih kliničnih in mednarodnih praks s področja prepoznave in obravnave žrtev nasilja v družini
 • izkušnje ter pričakovanja žrtev pri obravnavi v zdravstvenem sistemu
 • korake medinstitucionalnega sodelovanja pri prepoznavi in obravnavi žrtev nasilja v družini
 • protokole obravnave otrok in odraslih žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti
 • zakonodajo in druge pravno zavezujoče dokumente za delovanje
 • vidike obravnave žrtev nasilja v družini v sklopu družinske medicine, travmatologije, ginekologije, pediatrije, pedopsihiatrije, psihiatrije in patronažne službe
 • obstoječe vladne in nevladne oblike ter mehanizme pomoči žrtvam in povzročiteljem nasilja v družini

Vsebine interdisciplinarnega izobraževanje so usklajene s Strokovnimi smernicami za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh modulov, ki sestavljata funkcionalno enoto. V prvem delu, Modulu 1,  se udeleženci v obliki interaktivnih predavanj seznanijo s teorijo. Drugi del, Modul 2, je nadgradnja teorije, kjer se udeleženci v manjših skupinah ter v obliki praktičnih delavnic izkustveno seznanijo s prepoznavo in obravnavo nasilja v družini v zdravstveni dejavnosti.

Udeleženci izobraževanja prejmejo izobraževalno gradivo v obliki priročnika, namiznega seznama korakov za ukrepanje ter QR kod za hiter dostop do izobraževalnih vsebin.

Publikacije

Program

7.30 – 8.00

Prijava udeležencev

8.00 – 9.10

Značilnosti nasilja v družini / posledice za zdravstveni sistem in družbo

ZRC SAZU

9.10 – 10.10

Nasilje kot zdravstveni problem / klinični znaki in poti, sodelovanje v multidisciplinarnem timu

ZZS

10.10 – 10.25

Odmor

10.25 – 11.25

Zakonske osnove in strategije sodelovanja / vloga CSD, nevladnih organizacij, delo z žrtvami, povezovanje z zdravstvom

CSD MB, Zavod Emma

11.25 – 12.10

Odmor

12.10 – 16.30

4 delavnice, paralelni potek

ZZS, ZRC SAZU, CSD MB, Zavod Emma

 

udeleženci se razdelijo v 4 skupine, vsak se udeleži vseh štirih delavnic:

12.10 – 13.10 delavnica;

13.10 – 14.10 delavnica;

14.10 – 14.30 odmor;

14.30 – 15.30 delavnica;

15.30 – 16.30 delavnica

delavnica 1

Dobre klinične prakse: kako ukrepati ter razreševati strokovne dileme?

ZZS (Modra dvorana)

delavnica 2

Medinstitucionalne pristojnosti in naloge: kako izboljšati sodelovanje zdravstvenega osebja s Centri za socialno delo

CSD MB (učilnica Julija)

delavnica 3

Žrtve nasilja v družini: zakaj je poznavanje njihovih zgodb in okoliščin žrtev ključno za ustrezno prepoznavanje in ukrepanje?

ZRC SAZU (učilnica Ana)

delavnica 4

Komunikacija z žrtvijo nasilja v družini: kako začeti, voditi in zaključiti pogovor?

Zavod Emma (Viktorija)

Programski odbor

 • prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med. spec. psihiatrije (ZZS)
 • asist. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. 
 • Natalija Gregorič, strokovna svetovalka za delo z žrtvami nasilja (Zavod Emma)
 • Frančiška Premzel, univ. dipl. soc. del. (CSD Maribor)
 • dr. Jana Šimenc, dipl. etnol. in kult. antrop. (ZRC SAZU)
 • dr. Lilijana Šprah, univ. dipl.psih. (ZRC SAZU)
 • Mojca Vrečar, univ. dipl. psih., MBA (ZZS)
 • Domus Medica - dom zdravnikov

  Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

  Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

  DomusMedica-velika