3. simpozij o zdravem življenskem slogu

0,00 €

Kotizacija

Seminar je brez kotizacije.

DOMUS MEDICA, DUNAJSKA CESTA 162, v prostoru: Modra dvorana

Kreditne točke: 5

Število udeležencev je omejeno na: 260

datum
9.4.2015
ura
9.00 - 16.00
Na simpoziju bodo sodelovali mednarodno pomembni raziskovalci s področja kineziologije, medicine dela, presnove, gerontologije, diabetesa, psihologije in življenjskega sloga, ki se bodo v okviru konference ukvarjali s problematiko preventivnega ukrepanja zdravstveno ogroženih zaposlenih v delovnih organizacijah z vzpodbujanjem zdravega življenjskega sloga. Teme simpozija so: Razlogi za aktivno zdravstveno preventivo v podjetju; Starejši v delovni organizaciji, Diabetiki v delovni organizaciji, Informacijske tehnologije spremljanja in vodenja zdravstvene preventive. 

Vsebina

Na simpoziju bodo sodelovali mednarodno pomembni raziskovalci s področja kineziologije, medicine dela, presnove, gerontologije, diabetesa, psihologije in življenjskega sloga, ki se bodo v okviru konference ukvarjali s problematiko preventivnega ukrepanja zdravstveno ogroženih zaposlenih v delovnih organizacijah z vzpodbujanjem zdravega življenjskega sloga. Teme simpozija so: Razlogi za aktivno zdravstveno preventivo v podjetju; Starejši v delovni organizaciji, Diabetiki v delovni organizaciji, Informacijske tehnologije spremljanja in vodenja zdravstvene preventive. Posebna pozornost bo namenjena predstavitvi rezultatov projekta »Krepitev  zdravja  delavcev v zdravstvu«. Projekt je potekal v sodelovanju Zdravniške zbornice Slovenije, UKC Ljubljana, UKC Maribor in Katedre za družinsko medicino MF UL. V projektu so  raziskovalci analizirali nekaj tipičnih poklicev v zdravstvu (zdravnik družinske medicine, zdravnik anesteziolog, medicinska sestra na kirurškem oddelku) z vidika delovnih obremenitev, stresnosti, življenjskega sloga, napak med delom in zdravstvenih posledic delovnih obremenitev. Med predavatelji bo tudi več strokovnjakov klinike Mayo, ki bodo med drugim podrobneje predstavili preventivne programe za zaposlene na tej znani ameriški kliniki.

Oglejte si posnetek dogodka

Dokumenti o dogodku

Program

(The symposium will be held in English.)

Thursday, April 9th, 2015:

8:30–9:00

Registration

9:00–9:30

Welcome Speeches

9:30–11:10

1st Session: Reasons for Active Prevention of Ill Health in Employees,

Chairs: M. Dodič Fikfak, S. Fakin

Metoda Dodič Fikfak, UKC Ljubljana;
Sick Leave and Presenteeism During Economic Crisis in SIovenia,Case Presentation

Samo Fakin, Health Insurance Institute of Slovenia;
Financial Effects on Sick-Leave Prevention

Karmen Nahtigal, Novem Car Interior Design;
Introduction of Preventive Measures for the Formation of Bone and Muscle Disorders in Workplaces of Manual Sanding and Polishing

Maria Wonisch, Steiermärkische Sparkasse;
2013 Best Workplace Health Practices for Employees with Chronic llnesses awarded by the European Network for Workplace Health Promotion

Q&A

11:10–11:30

Coffee Break

11:30–13:10

2nd Session: Aging Workers

Chairs: A. Janež, R. Scales

Boštjan Salobir, UKC Ljubljana;
Health Aspect of Elderly Employees; Preventing Prefrailty and Frailty.

Andrej Janež, UKC Ljubljana;
Diabetic Workers: Possible Interventions at the Workplace.

Robert Scales: Director of Cardiac Rehabilitation & Wellness, Mayo Clinic-Arizona, Scottsdale, AZ;
Exercise is Preventive Medicine: Adding Years to Life and Life to Years.

Q&A

13:10–14:00

Lunch Break

14:00–15:40

3rd Session: Leadership and Human Resource Management

Chairs: M. Tušak, P. Jimenéz

Nataša Dernovšček Hafner, UKC Ljubljana;
Fit for Workat the University Medical Center Ljubljana

Matej Tušak, Faculty of Sports, UL;
Leadership and HRM at Kolektor Group

Paul Jimenéz, UNI Graz;
The Role of Leadership in Engagement at the Workplace

Stane Baša, RC IKTS;
Health Care Prevention at Workplace: Do Modern Times Require an Automated Solution? See What’s new: 24alife Corporate

Q&A

15.40–17.00

Healthy Happy Hour (žrebanje in druženje)

Friday, April 10th, 2015:

08:30–9:00

Registration

9:00–10:55

4th Session: Tracking Health for Health Professionals

Chairs: A. Ihan, S. Kopecky

Alojz Ihan, UL MF;
Presentation of the Pilot Study Results of the Medical Chamber of Slovenia

Zlatko Fras, UKC Ljubljana;
Biological and Psychological markers

Beth Riley, The Dan Abraham Healthy Living Center;
Mayo Clinic Approach to Employee Health and Wellness

Stephen Kopecky, Mayo Clinic Rochester MN;
The Four Pillars of Cardiovascular Disease Prevention

Q&A

10:55–11:10

Coffee Break

11:10–12:50

5th Session: Diabetic workers

Chairs: I. Štotl, J. Miles

Iztok Štotl, UKC Ljubljana;
Health Aspects of Diabetic Employees

John Miles, Mayo Clinic Rochester MN;
Treating Type 2 Diabetes with Cardiovascular Outcomes in Mind

Karmen Resnik, RC IKTS;
Diabetes Management: Do Modern Times Require a Novel Approach? See What's New 24alife Personal – Diabetes.

Q&A

12:50–13:00

Break

13.00–14.40

6th Session: Tracking Life Style

Chairs: V. Strojnik, J. Sprung

Kaisa Wieneke, The Dan Abraham Healthy Living Center;
Expanding the Reach of Mayo Clinic Healthy Living Staff through Worksite Wellness

Juraj Sprung, Mayo Clinic;
Anesthesia and Mild Cognitive Impairment

Vojko Strojnik; Faculty of Sports, UL;
Physical Activity of employees

Stane Baša, RC IKTS;
Tracking Lifestyle for Changes or Tracking Changes for Lifestyle? See What’s New 24alife Personal.

Q&A

14:40

Lunch

Programski odbor

Programski odbor:

  • prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.,
  • prof. dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg.;
  • prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.;
  • Paul Jimenez, Ph.D.;
  • Janez Uplaznik;
  • Juraj Sprung, MD.

Kreditne točke bodo podeljene le udeležencem, ki bodo na simpoziju prisotni ves čas.
Prosimo, da se prijavite za vsak dan posebej.

Za strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu je dodeljenih 12 točk (za 1 dan 8 točk).

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika